Logger Script

Thế nào là LEDAS

About LEDAS

Main Page

JCI & KAHF

JCI & KAHF Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế

jci-logo

“JCI là hệ thống chứng nhận tổ chức y tế quốc tế được công nhận trên toàn cầu”

JCI ( Hiệp hội đánh giá cơ quan y tế Quốc Tế) chứng nhận là gì?

Tổ chức y tế thế giới(WHO) là hệ thống chứng nhận tổ chức y tế được quốc tế công nhận,
đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và mục đích cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất,
theo tiêu chuẩn quốc tế có tất cả 1,200 mục và 14 hạng mục bao gồm cả điều tra theo dõi kiểm soát lây nhiễm,
mục đích an toàn bệnh nhân quốc tế, điều trị bệnh nhân, chất lượng của y tế, thông qua các bước kiểm chứng tính an toàn của cơ quan y tế phù hợp với đánh giá sàng lọc.

"Nền tảng cơ bản của tổ chức y tế chính là an toàn."
Bệnh viện phẫu thuật Tim – lồng ngực Kim Byoung Joon LEDAS đã được kiểm chứng quốc tế về độ
an toàn thông qua việc nhận chứng nhận lần thứ 2 vào tháng 2 năm 2019 sau năm 2015.

Hệ thống điều trị an toàn LEDAS

jci-vis01

1Nâng cao chất lượng y tế và an toàn bệnh nhân

 • Giảm thiểu các yếu tố rủi ro trong bệnh viện thông qua vận hành hệ thống y tế có hệ thống.
 • Để được sự hài lòng của bệnh nhân đội ngũ y không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng y tế
 • QI kiểm tra thường xuyên các chỉ số phản ứng phụ
 • IPSG Sự giám sát
 • Đánh dấu tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện
 • Đánh dấu tình trạng tác động phụ và sai sót của thuốc
 • Đánh dấu tình trạng phát sinh bệnh lây nhiễm
jci-vis02

2Quản lý và phòng ngừa lây nhiễm

 • Phòng ngừa truyền nhiễm thông qua việc rửa tay sạch sẽ
 • Đào tạo nhân viên nội bộ và bên ngoài về quản lý lây nhiễm, kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh trong nội bộ.
 • Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm BI, CI thực hiện nhật ký khử trùng và kiểm tra độc bề mặt
 • Máy khử trùng bằng hơi nước cao áp và EO khử trùng kỹ lưỡng thông qua máy khử trùng khí
 • Về việc sử dụng laser cá nhân thực thi theo hệ thống theo dõi và nguyên tắc nghiêm cấm tái sử dụng các đồ dùng một lần
 • Tiến hành kiểm tra sinh học định kỳ(BI), kiểm tra khử trùng
 • Có màu virut trong máy lọc không khí
 • Đồ giặt và quản lý (kiểm tra nơi giặt và lập danh sách xử lý đồ giặt)
jci-vis03

3Quản lý thiết bị an toàn

 • Trong bệnh viện chuẩn bị AED ( máy sốc tim tự động)
 • Sở hữu giấy chứng nhận ACLS đội ngũ y tế
 • Tất cả nhân viên phải học giáo dục về hô hấp nhân tạo ( sở hữu giấy chứng nhận CPR )
 • Chuẩn bị sổ tay hướng dẫn ứng phó với thiên tai và làm quen với tất cả nhân viên
 • Kiểm tra hàng ngày để sử dụng thiết bị y tế an toàn
 • Đưa thiết bị y tế vào khi đã được đánh giá an toàn
 • Kiểm tra nơi bảo quản và đánh dấu tình trạng tiếp xúc với chất độc hại
jci-vis04

4Giáo dục nhân viên

 • Hoàn thành giáo dục sức khỏe an toàn thương mại mỗi tháng 2 tiếng
 • Thực thi thường xuyên giáo dục nhiệm vụ kiểm soát lây nhiễm
 • Tất cả các nhân viên hoàn thành khóa học hô hấp nhân tạo