Logger Script

Bệnh nhân nước ngoài

Main Page

Giới thiệu dịch vụ cho bệnh nhân nước ngoài

  • Thời gian điều trị khác nhau tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân

  • Có thể du lịch và mua sắm ngay trong ngày làm thủ thuật.

  • Để giảm thiểu tối đa bất tiện cho bệnh nhân các điều phối viên chuyên trách bệnh nhân nước ngoài sẽ đồng hành 1:1 cùng bạn trong suốt quá trình điều trị.