Logger Script

học viện

Main Page

Trung tâm đào tạo LEDAS toàn cầu

Để quảng bá K-medi tuyệt vời dựa trên mạng lưới toàn cầu và kỹ thuật điều trị giãn tĩnh mạch

Chương trình đào tạo LEDAS toàn cầu

Với nền tảng là kinh nghiệm cùng năng lực điều trị giãn tĩnh mạch trong 17 năm, chúng tôi đang vận hành «Chương trình đào tạo phương pháp điều trị đặc biệt của LEDAS», nó được xây dựng để tạo hệ thống điều trị chất lượng cao và đạt được kết quả hài lòng của bệnh nhân.