Logger Script

Bệnh nhân nước ngoài

Main Page

Bảo hiểm LEDAS

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hướng tới điều trị khỏi giãn tĩnh mạch với
sự tự tin và vì sự tin tưởng lựa chọn của bệnh nhân."

LEDAS Insurance

LEDAS Insurance là dịch vụ sau điều trị được cung cấp thông qua hệ thống được hệ thống hóa khi có sự cố phát sinh đối với bệnh nhân người nước ngoài đã tiếp nhận điều trị y tế.