Logger Script
Chứng nhận JCI, chứng nhận KAHF Bảo chứng trình độ điều trị đẳng cấp thế giới

International

VARICOSE VEIN CLINIC

01.jpg
Không có vết thương, gây mê tối thiểu Walk-in & Walk-out Nhập viện và xuất viện trong ngày

Human to Human

Heart to Heart

02.jpg
Bằng trang thiết bị hiện đại được chuyên môn hóa để chẩn đoán chính xác hơn

Human to Human

Heart to Heart

03.jpg
Hệ thống và cơ sở vật chất điều trị chuyên khoa giãn tĩnh mạch dành cho bệnh nhân người nước ngoài

Human to Human

Heart to Heart

04.jpg
Trung tâm điều trị quốc tế LEDAS, vẫn luôn bên bệnh nhân sau khi về nước

Sports Corporate

Social Responsibility

05.jpg
Chứng nhận JCI, chứng nhận KAHF
Bảo chứng trình độ điều
trị đẳng cấp thế giới

International

VARICOSE VEIN CLINIC

Không có vết thương, gây mê tối thiểu
Walk-in & Walk-out
Nhập viện và xuất viện trong ngày

Human to Human

Heart to Heart

Bằng trang thiết bị hiện đại
được chuyên môn hóa để chẩn
đoán chính xác hơn

Human to Human

Heart to Heart

Hệ thống và cơ sở vật chất điều trị chuyên
khoa giãn tĩnh mạch
dành cho bệnh nhân người nước ngoài

Human to Human

Heart to Heart

Trung tâm điều trị quốc tế LEDAS,
vẫn luôn bên bệnh nhân sau khi về nước

Sports Corporate

Social Responsibility

38,502

người

Số lượng bệnh nhân của
LEDAS

24,042

người

Số ca phẫu thuật giãn tĩnh
mạch tại LEDAS

  • 20 năm,
  • 1 tháng

Số ngày điều trị bệnh
giãn tính mạch ở LEDAS

count-box-img